REFLECT: Rezultati slovenske kohorte zdravljenja EGFR-mutiranega NDRP

V nedavno objavljeni raziskavi REFLECT so proučevali izide zdravljenja prvega reda pri napredovalem ali razsejanem EGFR-mutiranem NDRP. Predstavljamo rezultate analize slovenske kohorte, ki je vključevala podatke 120 bolnikov, zdravljenih na Kliniki Golnik, Onkološkem inštitutu Ljubljana in Oddelku za pljučne bolezni UKC MB.

Preberi članek
Kajenje vs. onesnaženost zraka – kaj je slabše?

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razpolagajo s podatki, da onesnaženost v svetovnem merilu povzroči 29 % vseh smrti in bolezni zaradi pljučnega raka in kar 42 % vseh smrti in bolezni zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB).

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}