Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

Odkritje raka prostate ne pomeni tudi aktivnega zdravljenja

Priporočila Evropskega urološkega združenja (EAU) so se odmaknila od navajanja zgornje starostne meje, pod katero sta diagnostika in kurativno zdravljenje smiselna, in vse bolj poudarjajo individualizirano oceno bolnikovega splošnega stanja ter pričakovane življenjske dobe. Promovirajo dejstvo, da odkrivanje raka prostate ne sme samodejno pomeniti tudi aktivnega zdravljenja pri posameznikih, ki od zdravljenja ne bodo imeli koristi.

Vrh incidence smo najverjetneje že dosegli

V zadnjih desetih letih incidenca raka prostate raste za približno 3 % letno. Izjemno povečanje incidence raka prostate, ki ga opažamo v Sloveniji od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, ni posledica kakega novega nevarnostnega dejavnika, temveč predvsem zelo razširjenega oportunističnega presejanja s testom PSA pri zdravih moških in odkrivanja velikega števila primerov, ki bi drugače ostali vse življenje prikriti, ugotavlja izr. prof. dr. Vesna Zadnik, dr. med.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}