Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

Multiparametrično magnetnoresonančno slikanje z usmerjeno biopsijo

Kanadska randomizirana klinična raziskava faze III je potrdila, da je pri odkrivanju bolnikov s klinično pomembnim rakom prostate multiparametrično magnetnoresonančno slikanje (MRI), ki mu sledi usmerjena biopsija prostate, podobno učinkovito kot sistematična biopsija prostate, ima pa manj negativnih učinkov.

Dopolnilno obsevanje po kirurškem zdravljenju ne prinese koristi

Prospektivno zasnovana metaanaliza treh randomiziranih raziskav, objavljena v reviji Lancet, je pokazala, da dopolnilno obsevanje po kirurški odstranitvi prostate ne izboljša preživetja brez opazovanega dogodka pri bolnikih z lokaliziranim ali lokalno napredovalim rakom prostate.

EPAD 2020: potrebujemo novo strategijo zgodnjega odkrivanja raka prostate

Ob evropskem dnevu ozaveščanja o raku prostate (EPAD) je 17. novembra 2020 potekalo virtualno srečanje, posvečeno zgodnjemu odkrivanju raka prostate. Prof. Hein Van Poppel, dr. med., spec. kirurgije in spec. urologije, predstojnik oddelka za urologijo na Univerzitetnem kliničnem centru Gasthuisberg iz Leuvna v Belgiji, je v svojem predavanju ponudil nekaj pomembnejših ugotovitev tega dogodka. Prezentacije si lahko v celoti ogledate na povezavi ob koncu tega prispevka.

ESMO 2020 in sistemsko zdravljenje rHORP

Profesor Karim Fizazi, mednarodno uveljavljeni strokovnjak in raziskovalec raka prostate, je na letošnjem srečanju ESMO pregledno predstavil dosedanja dognanja na področju sistemskega zdravljenja razsejanega hormonsko občutljivega raka prostate (rHORP) in uporabnost teh podatkov v klinični praksi ter se dotaknil tudi nekaterih odprtih vprašanj, na katera pričakujemo odgovor v prihodnosti.

Vpliv pandemije na klinično prakso v urološki onkologiji

Anketa med kirurgi na področju urološke onkologije je pokazala, da so med pandemijo COVID-19 bolniki obravnavani glede na stopnjo nujnosti, ki temelji na ogroženosti zaradi raka, kar se ujema s posodobljenimi priporočili Evropskega združenja za urologijo.

Nov model za napoved izida bolezni pri lokaliziranem raku prostate

Mednarodna skupina strokovnjakov je razvila model za oceno tveganja za smrt zaradi raka prostate pri bolnikih brez razsoja bolezni, ki so zdravljeni z namenom ozdravitve.

Nova priporočila: genetsko testiranje na zarodne mutacije

Mednarodni odbor strokovnjakov z različnih področij je na konferenci Philadelphia Prostate Cancer Consensus Conference 2019 z doseženim soglasjem pripravil nova priporočila za izvajanje genetskega testiranja na zarodne mutacije pri raku prostate. Glavni namen takšnega testiranja je pridobiti podatke, ki bi pomagali pri izbiri tarčnega zdravljenja za bolnike z razsejano boleznijo, včasih pa ima genetsko testiranje pomembno vlogo tudi pri zgodnjem odkrivanju in zgodnjem zdravljenju raka prostate.

Novosti z EAU 2020

Letni kongres Evropskega združenja za urologijo (EAU) 2020 je prispeval nekaj zanimivih študij s področja razsejanega, hormonsko občutljivega raka prostate (rHORP) in razsejanega, proti kastraciji odpornega raka prostate (rKORP).

Zdravljenje z odtegnitvijo androgenov in tveganje za okužbo s SARS-CoV-2

Z retrospektivno raziskavo so italijanski znanstveniki ugotovili, da zdravljenje z odtegnitvijo androgenov verjetno delno ščiti bolnike z rakom prostate pred okužbo z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19.

EAU 2020 o PSMA PET/CT in o kakovosti življenja bolnikov

Med izstopajočimi raziskavami, predstavljenimi na letošnjem srečanju EUA, je proPSMA, prospektivna randomizirana multicentrična raziskava o slikanju PSMA-PET/CT za oceno stanja raka prostate z velikim tveganjem pred radikalno prostatektomijo ali radioterapijo. Odmevna dognanja je prinesla tudi raziskava EUPROMS, prva raziskava o kakovosti življenja bolnikov z rakom prostate.

Smernice AUA 2020: napredovali rak prostate

Na letošnjem virtualnem srečanju Ameriškega združenja za urologijo (AUA) so strokovnjaki predstavili smernice za obravnavo bolnikov z napredovalim rakom prostate, ki so jih posodobili na podlagi objavljenih dognanj. Poudarili so, da mora glede na napredek slikovnih diagnostičnih preiskav in genetskega testiranja ter ob vse večji kompleksnosti zdravljenja te bolnike obravnavati večdisciplinarna ekipa strokovnjakov, ki naj vključuje urologa, internističnega onkologa, radioterapevta, patologa, genetika in specialista paliativne medicine.

Napovedni dejavniki za razvoj proti kastraciji odpornega raka prostate

V retrospektivni raziskavi na Japonskem so se patološki Gleasonov seštevek, limfovaskularna invazija in hitrost dviga ravni PSA izkazali za neodvisne napovedne dejavnike razvoja proti kastraciji odpornega raka prostate (KORP) pri bolnikih, ki so po radikalni prostatektomiji doživeli biokemično ponovitev bolezni.

V raziskavi PROSPER enzalutamid podaljšal celotno preživetje

Končni podatki o celotnem preživetju bolnikov s proti kastraciji odpornim rakom prostate (KORP), ki so v raziskavi PROSPER faze III prejeli enzalutamid pred razsojem bolezni, so bili predstavljeni na letošnjem srečanju ASCO, hkrati pa tudi objavljeni v reviji New England Journal of Medicine.

Zvišan napovedni prehranski indeks povezan z ugodnejšim izidom

Glede na rezultate retrospektivne raziskave je napovedni prehranski indeks (prognostic nutritional index – PNI), ki upošteva serumsko koncentracijo albuminov in število limfocitov v periferni krvi, neodvisno povezan z izidi zdravljenja bolnikov z rakom prostate, ki so zdravljeni z odtegnitvijo androgenov.

ASCO 2020: povzetek novosti

Kongres Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ASCO) je letos prvič potekal virtualno. Za vas smo na kratko povzeli nekaj pomembnejših raziskav na področju zdravljenja raka prostate.

Delovanje oddelka za radioterapijo med pandemijo covid-19

Strokovnjaki z univerzitetne bolnišnice v Novari na severozahodu Italije so pripravili članek, ki povzema njihove izkušnje in priporočila, kako organizirati delo na onkološkem oddelku za radioterapijo med pandemijo covid-19.

Vpliv preiskave PET/CT z 68Ga-PSMA-11 na zdravljenje raka prostate

Prospektivna raziskava je pokazala, da preiskava PET/CT ob uporabi z galijem-68 označenega liganda, usmerjenega proti za prostato specifičnemu membranskemu antigenu (68Ga-PSMA-11), pomembno vpliva na odločitev o zdravljenju raka prostate pri bolnikih v različnih kliničnih okoliščinah.

Obravnava uroloških bolnikov med pandemijo covid-19

Odbor italijanskih strokovnjakov je pripravil strategijo in priporočila za obravnavo uroloških bolnikov med pandemijo covid-19.

ASCO GU 2020

Vabljeni k prebiranju povzetka nekaterih glavnih novic letošnjega simpozija o urogenitalnem raku Ameriškega združenja za klinično onkologijo (ACSO GU), ki se je pred nedavnim odvil v San Franciscu v ZDA.

Multidisciplinarnost v slovenski praksi

Multidisciplinarno zdravljenje raka prostate in raka nasploh je v Sloveniji že zelo dobro uveljavljen princip obravnave bolnikov z rakom, saj ima korenine že v ustanovitvi Onkološkega inštituta Ljubljana pred več kot 80 leti.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}