Članki

Novosti o obravnavi in zdravljenju urogenitalnih rakov.

Lahko metformin in statini izboljšajo izhod zdravljenja mKORP?

Povzemamo ugotovitve nedavno objavljene mednarodne raziskave, ki je preučevala vpliv statinov in metformina na celokupno preživetje in odziv PSA pri bolnikih z mKORP, ki so prejemali abirateron acetat s prednizonom ali samo prednizon.

Pomembni rezultati za zdravljenje mišično invazivnega raka sečnega mehurja

Raziskava CheckMate 274 je dokazala podaljšano preživetje brez napredovanja bolezni pri bolnikih z urotelijskim rakom, ki so bili zdravljeni z dopolnilnim nivolumabom, v primerjavi s tistimi, ki so prejemali placebo, in to pri vseh bolnikih, vključenih v raziskavo.

ASCO 2022: Na kratko o novih podatkih

Pripravili smo strnjen pregled najpomembnejših zaključkov raziskav s področja zdravljenja urogenitalnih rakov (rak prostate in urotelni raki), ki so jih izpostavili na nedavnem kongresu ASCO 2022.

Visoko tveganje za VTE kliče po ukrepanju

Pri 25 % bolnikov z rakom sečnega mehurja, ki so prejemali neoadjuvantno kemoterapijo in pri katerih je bila po sistemskem zdravljenju opravljena radikalna cistektomija, se je pojavila venska trombembolija. Novi rezultati opozarjajo na odsotnost priporočil in pomanjkljivo rabo tromboprofilakse.

KEYNOTE-564: preboj pri bolnikih z rakom ledvic, ki imajo povečano tveganje za ponovitev bolezni

V zadnjem času se v zdravljenju napredovalega raka ledvic uveljavlja več različnih zaviralcev imunskih kontrolnih točk. Pišemo o uspehu prvega, ki je zaradi dokazanega podaljšanja preživetja brez bolezni in zgodnjega, vendar obetavnega signala za podaljšanje celokupnega preživetja ob sprejemljivi toksičnosti indiciran po nefrektomiji kot dopolnilno zdravljenje lokaliziranega raka ledvic.

Enzalutamid in odtegnitev androgenov pri rHORP – eksplorativna analiza podskupin

ARCHES, randomizirana dvojno slepa raziskava faze III, je potrdila, da kombinacija enzalutamida in odtegnitve androgenov (ADT) pri bolnikih z razsejanim hormonsko občutljivim rakom prostate (rHORP) izboljša radiografsko preživetje brez napredovanja bolezni (rPFS), celokupno preživetje (OS) in druge sekundarne cilje v primerjavi z ADT in placebom ne glede na volumen bolezni in metastatski stadij ob diagnozi.

Smernice EAU 2022: nemišično invazivni rak sečnega mehurja

Uroš Četina, dr. med., specialist urologije iz Splošne bolnišnice Celje se je poglobil v spremembe, ki jih letošnje smernice EAU prinašajo na področju nemišično invazivnega raka sečnega mehurja. Katera področja obravnave se najbolj intenzivno spreminjajo?

Kako optimalno zdraviti metastatskega svetloceličnega raka ledvic?

Zdravljenje napredovalega svetloceličnega raka ledvic se je v zadnjih letih izjemno spremenilo. Katere kombinacije so se v raziskavah izkazale za najučinkovitejše in dosegle odobritev v 1. redu zdravljenja?

Izpostavljeno na ASCO GU 2022

Kako uspešna je kombinacija olapariba in abiraterona v prvem redu zdravljenja bolnikov z rKORP? Kaj poroča eksplorativna analiza podskupin bolnikov z rHORP, zdravljenih z enzalutamidom in odtegnitvijo androgenov? Kaj pa nadaljevanje zdravljenja z enzalutamidom ob docetakselu po napredovanju rKORP?

Novosti v imunoterapiji uroloških rakov

V zadnjem letu je bilo objavljenih kar nekaj kliničnih raziskav, ki utegnejo razmeroma hitro spremeniti klinično prakso zdravljenja z imunoterapijo. Povzemamo jih po predavanju dr. Brede Škrbinc, dr. med., specialistke internistične onkologije z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Nedavni napredek pri zdravljenju rHORP

Zdravljenje razsejanega hormonsko občutljivega raka prostate je v zadnjem desetletju doživelo pravo revolucijo. Razpravljamo o najnovejših dosežkih in postavljamo v ospredje nedavno odobrena zdravila, ki napovedujejo nove preboje.

Novosti in smernice fokalnega zdravljenja raka prostate

Smernice evropskega združenja urologov EAU so za zdaj do fokalne terapije še precej zadržane in svetujejo, da se ta opravlja v okviru kliničnih poskusov. V nemških nacionalnih smernicah pa so že priporočila za uporabo fokalne terapije pri izbranih bolnikih. O prebojih te metode je spregovoril specialist urologije dr. Miha Pukl, dr. med., FEBU, iz SB Celje.

Kaj sproži odločitev za zdravljenje, če ni kliničnega poslabšanja?

Zakaj začnemo bolnika z lokaliziranim rakom prostate v obdobju aktivnega opazovanja zdraviti kljub temu, da njegova bolezen ni napredovala? Nedavno objavljena raziskava je pokazala, da sta poleg kliničnih dejavnikov pri tej bolnikovi odločitvi pomembna dejavnika kakovost življenja in zakonski stan.

Slovenski raziskovalci razvili novo celično zdravilo za zdravljenje KORP

Celično zdravilo nove generacije za personalizirano imunoterapijo bi lahko pomenilo nov terapevtski pristop pri zdravljenju bolnikov s KORP, hkrati pa se odpira možnost, da bi tehnologijo priprave uporabili za zdravljenje drugih oblik solidnih tumorjev. Piše izr. prof. dr. Helena H. Chowdhury.

Smernice AUA 2021: napredovali rak prostate

Kaj so ključne novosti in spremembe? V šestih sklopih smo zbrali ključna sporočila letošnjih smernic Ameriškega združenja za urologijo za obravnavo napredovalega raka prostate, vključno s priporočili za preprečevanje zlomov in z okostjem povezanih dogodkov.

Prehransko stanje in kakovost življenja sta povezani spremenljivki

Terapevtski hipogonadizem ima številne neželene posledice, tudi slabše stanje prehranjenosti. Bolnikom pogosto upade mišična masa, bolj so nagnjeni h kopičenju maščob in metabolnim tveganjem. Običajno se v tej populaciji bolnikov prehranska ogroženost ne pokaže kot upad telesne teže, zato pogosto prisotna prehranska ogroženost ob zdravniški obravnavi ostane celo spregledana.

Znani rezultati končne analize celokupnega preživetja raziskave ARCHES

ESMO 2021 je postregel s končnimi rezultati randomizirane, dvojno slepe, placebo kontrolirane raziskave faze III z enzalutamidom in odtegnitvijo androgenov pri moških z razsejanim hormonsko odvisnim rakom prostate (rHORP).

Raziskava STHLM3MRI na EAU 2021: kako drastično zmanjšati prediagnosticiranje

Je nova presejalna strategija, ki vključuje napoved tveganja na podlagi krvne slike in magnetnoresonančnega slikanja z usmerjeno biopsijo učinkovitejša od strategije presejanja raka prostate z pregledi PSA in sistematičnimi biopsijami? Preberite o rezultatih odmevne analize iz Stockholma.

EAU 2021: negativna ciljana biopsija ob pozitivni multiparametrični MRI

Kako voditi takega bolnika? Primanjkuje dokazov, ki bi podprli zanesljivo nadaljnjo strategijo ob sumu na raka prostate. Raziskovalci iz Milana so se ukvarjali z vprašanjem prepoznavanja moških, ki bi jim ponovna biopsija lahko koristila. Kaj so ugotovili?

Robotsko asistirana radikalna prostatektomija: triletne izkušnje

Od pridobitve sistema za robotsko asistirane operativne posege so na UKC Ljubljana z njim opravili 300 radikalnih prostatektomij. Podatke o uspešnosti te metode v slovenski praksi je strnil asist. Simon Hawlina, dr. med., FEBU, in navedel še nekaj prihajajočih novosti v urologiji, med drugim možnost kirurških posegov na daljavo.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}