CLDN18.2: novi potencialni molekularni biomarker

Claudin-18.2 (CLDN18.2) kaže potencial pri zdravljenju napredovalega adenokarcinoma želodca in gastroezofagealnega prehoda. Zbrali smo dokaze dveh pomembnih raziskav faze III, ki sta pri bolnikih s CLDN18.2 pozitivnim tumorjem v prvem redu zdravljenja z zolbetuksimabom dosegli primarna cilja. Spodbudno novo usmeritev pa podpirajo še rezultati metaanalize z letošnjega kongresa ASCO GI.

Preberi članek
Predrakave spremembe požiralnika: ključni koraki

Kako ciljano odkrivamo predrakave spremembe požiralnika in kako pogosto sledimo te bolnike? Najnovejša priporočila v obravnavi je strnil asist. Jan Drnovšek, dr. med., s KO za gastroenterologijo Interne klinika UKC Ljubljana.

Vse novosti zadnjega leta na enem mestu

Pri rakih prebavil smo v zadnjih letih priča hitremu razvoju v sistemskem zdravljenju, še posebej v zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) in molekularnih tarč. Preberite celosten pregled najnovejših kirurških, radioterapevtskih in internističnih onkoloških pristopov zdravljenja.

Obremenjen sistem in v njem izgubljen posameznik

Zamude, polariziranost, stigma in premalo povezovanja. Tudi s temi besedami Ivka Glas in Maja Južnič Sotlar, predsednica in podpredsednica Združenja EuropaColon Slovenija, opisujeta svoje delo pri svetovanju in podpori bolnikom s tumorji prebavil ter tistim s sumom na to diagnozo. Pozivata k zagonu aktivnejše in številčnejše skupnosti stroke, bolnikov in njihovih svojcev.

Sindrom Lynch: pogled gastroenterologa

Posamezniki z dokazanim sindromom Lynch imajo pomembno povečano tveganje, da bodo do svojega 70. leta zboleli za rakom debelega črevesa in danke (RDČD). Aleksandar Gavrić, dr. med., spec. gastroenterologije s KOGE UKC Ljubljana povzema priporočila za njihovo endoskopsko sledenje. Posebno poglavje namenja kirurški terapiji – odločitvi za segmentno ali totalno kolektomijo – v primeru diagnoze RDČD.

Zdravljenje raka trebušne slinavke s kemoterapevtsko shemo NALIRIFOX

Preberite o rezultatih raziskave, ki je vključevala 770 bolnikov z razsejanim rakom trebušne slinavke. Kako učinkovito je zdravljenje teh bolnikov s kemoterapijo po shemi NALIRIFOX v primerjavi z ustaljeno kemoterapijo po shemi gemcitabin-nabpaklitaksel v prvem redu? Raziskavo NAPOLI 3 povzema dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor.

Kako diagnosticiramo holangiokarcinom?

Kljub razvoju kirurških tehnik in sistemskega zdravljenja je petletno preživetje pri bolnikih s holangiokarcinomom le pet- do desetodstotno. Eden pomembnejših ciljev obravnave je zato čim zgodnejše odkrivanje bolezni. O korakih diagnostike piše prim. Zdenko Kikec, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije, vodja onkološke ambulante v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Najbolj aktualna vprašanja kongresa ASCO GI 2024

Se obeta nov standard zdravljenja neoperabilnega hepatocelularnega raka? Kako geografska lega vpliva na izide zdravljenja operabilnega raka želodca? Kako bi še lahko zdravili ploščatocelični karcinom požiralnika? Bo neoadjuvantna terapija odpravila potrebo po operaciji pri raku debelega črevesa in danke? Zbrali smo rezultate raziskav EMERALD-1, MATTERHORN, SKYSCRAPER-08 in NEST-1.

Raziskava SUNLIGHT nakazuje spremembo klinične prakse

Rezultati zdravljenja razsejanega raka debelega črevesa in danke v kasnejših linijah s kombinirano terapijo s trifluridinom/tipiracilom in bevacizumabom so odmevali po objavi v publikaciji NEJM in na kongresu ESMO GI, ki je potekal poleti v Barceloni. Dr. Matej Horvat, dr. med., specialist internistične onkologije z Oddelka za onkologijo UKC Maribor, je predstavil najpomembnejša sporočila.

Kirurška anatomija prečnega dela in vraničnega zavoja debelega črevesa

Kirurška anatomija prečnega dela debelega črevesa in vraničnega zavoja je temelj varnega operativnega pristopa pri različnih abdominalnih posegih. Piše David Badovinac, dr. med., spec. abdominalne kirurgije iz Kliničnega oddelka za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

Laparoskopska elektrokemoterapija pri zdravljenju HCC

Slovenski raziskovalci so prvi opisali laparoskopsko elektrokemoterapijo pri zdravljenju hepatocelularnega karcinoma. Nedavna objava je po besedah prof. dr. Maje Čemažar, univ. dipl. biol., vodje sektorja za raziskovanje in izobraževanje na OI Ljubljana, eden njihovih najpomembnejših dosežkov leta.

ESMO 2022: področje raka prebavil doživlja dinamičen razvoj

Še nekaj zanimivih podatkov letošnjega kongresa ESMO smo zbrali s treh terapevtskih področij: raka žolčnega sistema, raka želodca in gastroezofagealnega prehoda ter raka trebušne slinavke.

Od okužbe z bakterijo Helicobacter pylori do raka želodca

Dobro poznavanje tega dejavnika tveganja za razvoj raka želodca in odkrivanje zgodnjih predrakavih sprememb sta ključna, poudarja asist. Jan Drnovšek, dr. med., iz KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana.

Rak požiralnika: dolgo časa pričakovani premiki

Eno vidnejših novosti v obravnavi raka požiralnika je prispevala dvojno slepa randomizirana klinična raziskava faze III CheckMate 577. Nežka Hribernik, dr. med., spec. internistične onkologije z OI Ljubljana, je v pogovoru predstavila podrobnosti in druge novosti.

Kar je pred leti veljalo za inoperabilno, postaja operabilno

V predoperativno in kirurško zdravljenje lokalno napredovalega in recidivnega raka danke so bile uvedene pomembne novosti. Še vedno pa imajo te operacije veliko morbiditeto in negativen vpliv na kakovost življenja bolnikov. Piše dr. Erik Brecelj, dr. med., spec. abd. in spl. kirurgije z OI Ljubljana.

Katerih korakov pri diagnostiki ne smemo preskočiti?

Nespecifični in raznoliki simptomi raka debelega črevesa in danke lahko predstavljajo izziv. Kam usmeriti pozornost in katera je najbolj optimalna pot do hitre in dokončne potrditve bolezni? Odgovarja prim. Zdenko Kikec, dr. med., specialist interne medicine, vodja onkološke ambulante v SB Slovenj Gradec.

Rak želodca in požiralnika: vsi pomembni rezultati na enem mestu

Vabljeni k ogledu terapevtskih prelomnic letošnjega leta, strnjenih v pregledno tabelo. Izbor in povzetek raziskav je opravila Katja Leskovšek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Glavni poudarki 12. Šole tumorjev prebavil

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., in predstojnica sektorja internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., sta pripravili izčrpen pregled novosti pri zdravljenju prebavnih rakov, ki so zaznamovale nedavno Šolo tumorjev prebavil.

Rak debelega črevesa in danke: izpostavljeno na ASCO in ESMO 2022

Raziskave NICHE-2, FRESCO-2, SAMCO-PRODIGE 54, PARADIGM in DYNAMIC so bile v zadnjih mesecih deležne največ zanimanja. Med naštetimi raziskavami še posebej izstopa prva, ki kaže velik potencial, da bi lahko proučevana neoadjuvantna terapija v prihodnje spreminjala klinično prakso.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}