CLDN18.2: novi potencialni molekularni biomarker

Claudin-18.2 (CLDN18.2) kaže potencial pri zdravljenju napredovalega adenokarcinoma želodca in gastroezofagealnega prehoda. Zbrali smo dokaze dveh pomembnih raziskav faze III, ki sta pri bolnikih s CLDN18.2 pozitivnim tumorjem v prvem redu zdravljenja z zolbetuksimabom dosegli primarna cilja. Spodbudno novo usmeritev pa podpirajo še rezultati metaanalize z letošnjega kongresa ASCO GI.

Preberi članek
Endoskopska obravnava kolorektalnih polipov

Kdaj, kako in kako učinkovito izvajamo preventivne resekcije kolorektalnih polipov, ki jih ocenjujemo za predrakavo spremembo? Aleksandar Gavrić, dr. med., spec. gastroenterologije s KOGE UKC Ljubljana opisuje prednosti in omejitve različnih endoskopskih resektivnih tehnik s predstavitvijo najnovejše. Kateri bolniki potrebujejo dodatno kirurško resekcijo?

Cilj je preprečiti nastanek raka debelega črevesa pri bolnikih s KVČB

Kronična vnetna črevesna bolezen je pomemben dejavnik tveganja za nastanek raka debelega črevesa in ima močan vpliv na potek bolezni ter izhod bolnikov. Zakaj se zunaj gastroenterologije še vedno premalo pogovarjamo o teh povezavah? Aktualnosti iz literature in klinične prakse je zbrala prim. asist. Cvetka Pernat, dr. med., spec. interne medicine in gastroenterologije.

Rastoča vloga transplantacijske onkologije

Transplantacijska onkologija lahko koristi izbranim bolnikom s hepatoceličnim rakom. Ker pomemben delež jeter slovenskih darovalcev izvozimo v evropsko mrežo Eurotransplant, teh potencialov zaenkrat ne izkoriščamo, opozarja prof. dr. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. abdominalne in splošne kirurgije s KO za abdominalno kirurgijo UKC Ljubljana.

ESMO 2023: težko pričakovani rezultati

Ali dodatek zaviralca PD-1 h kombinirani kemoterapiji pred operacijo in po njej izboljša izide zdravljenja pri bolnikih z operabilnim rakom želodca ali ezofagogastričnega stika? Na to vprašanje sta odgovarjali klinični raziskavi faze III MATTERHORN in KEYNOTE-585. Povzeli smo njune glavne ugotovitve.

Vpliv predhodne terapije na vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP

Prognoza lokalno napredovalega in razsejanega raka trebušne slinavke je še vedno slaba. Vendar je spoznanje, da ima del bolnikov edinstveno biologijo, ki omogoča potencialno tarčno zdravljenje, spremenilo način zdravljenja in sprožilo nova raziskovanja. Kakšen je pomen predhodne (kemo)terapije za vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP pri raku trebušne slinavke?

Vloga robotsko asistirane TME

Zlati standard za kirurško zdravljenje raka danke je popolni ali delni izrez mezorektuma (totalna ali delna mezorektalna ekscizija, TME ali PME), ki ga lahko izvajamo na klasični, odprti način ali enega od minimalno invazivnih načinov. V prispevku doc. dr. Jan Grosek, dr. med., spec. abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana predstavi osnovne vidike robotsko asistiranega pristopa in ovrednoti njegovo mesto ob pregledu sodobne literature.

Izbira optimalne terapije glede na mesto primarne bolezni

Dosedanji dokazi o učinkovitosti zdravljenja glede na mesto primarnega raka debelega črevesa ali danke odpirajo številna vprašanja. Vodja Enote za internistično onkologijo UKC Maribor dr. Matej Horvat, dr. med., spec. internistične onkologije, je predstavil raziskavo PARADIGM, ki je prispevala nekaj odgovorov.

Premiki pri zdravljenju gastrointestinalnih tumorjev

Predstavljamo nekaj raziskav s področja raka danke in hepatocelularnega karcinoma, ki so na letošnjem kongresu ASCO vzbudile zanimanje. Z optimizmom navdaja zdravilo, ki širi svoj domet ter izkazuje varnost in učinkovitost pri zdravljenju različnih solidnih tumorjev.

Jetrni zasevki kolorektalnega raka – kje so meje kirurškega zdravljenja?

Z uvajanjem novih, visoko učinkovitih režimov kemoterapije in imunoterapije, napredkom kirurških tehnik resekcije jeter in presaditve ter drugih oblik zdravljenja in nege bolnikov se je število bolnikov z jetrnimi zasevki, ki jih lahko zdravimo kirurško, pomembno povečalo. Kje pa so glavni izzivi? Piše izr. prof. Blaž Trotovšek, dr. med., spec. splošne in abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana.

SBRT jeter: pregled napredka zadnjih petih let

Kaj so prednosti stereotaktične radioterapije jetrnih metastaz in primarnih jetrnih tumorjev? Kakšne izzive prinaša ta metoda? Kako se rezultati njenega izvajanja na OI Ljubljana primerjajo s podatki iz literature? Odgovore so strnile tri specialistke onkologije z radioterapijo: izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., Nina Boc, dr. med., in mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med.

Rastoča vloga obsevanja v zdravljenju tumorjev prebavil

Asist. mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana je strnila aktualne dokaze o prispevku radioterapije k uspehom zdravljenja rakov danke in analnega kanala, požiralnika ter trebušne slinavke. V prihodnje bo na teh področjih še vidnejše mesto dobila novejša tehnika zdravljenja z obsevanjem.

Karcinoidni sindrom: česa ne smemo spregledati?

Stresorji, kot so anestezija ali operativni posegi, lahko pri bolniku s karcinoidnim sindromom sprožijo potencialno življenje ogrožajočo karcinoidno krizo. Zbrali smo ključne poudarke pravočasne diagnostike, presejanja in zdravljenja.

Recidiv raka danke – principi kirurškega zdravljenja

Do deset odstotkov lokalnih recidivov lahko pričakujemo po končanem zdravljenju raka danke. Skoraj polovica teh bolnikov ima bolezen, ki je omejena na medenico in je tehnično resektabilna, a velja za kompleksno bolezen, ki zahteva multidisciplinarni pristop. Kakšen naj bo predoperativni načrt in kako naj poteka zdravljenje? Odgovarja doc. dr. Ibrahim Edhemović, dr. med., spec. splošne in abdominalne kirurgije iz UKC Ljubljana.

Obravnava RDČD pri mladih doživlja preobrat

Delež rakov debelega črevesa in danke (RDČD), odkritih v napredovalem stadiju, je pri mlajših od 50 let večji kot v populaciji starejših bolnikov. Dr. Neva Volk, dr. med., spec. interne medicine in internistične onkologije z OI Ljubljana je komentirala razloge za zaskrbljujoč trend in predstavila prve mednarodne smernice obravnave RDČD pri mladih, ki so izšle lansko jesen.

ASCO GI 2023: raziskave, ki osvetljujejo nove poti

Študiji faze III SPOTLIGHT in SUNLIGHT sta bili med vidnejšimi na letošnjem kongresu ASCO, posvečenem gastrointestinalnim tumorjem. Dokazi o pomembnem podaljšanju celokupnega preživetja pri bolnikih z metastatskim rakom želodca in kolorektalnim rakom obetajo spremembe klinične prakse. Zbrali smo še nekaj izstopajočih raziskav kongresa.

Vloga ctDNA v adjuvantnem zdravljenju kolorektalnega raka

Kaj o tem obetajočem prognostičnem in potencialno prediktivnem biomarkerju pravijo raziskave in kako so se dokazi prenesli v klinično prakso? Kdaj bi bilo pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke najbolj optimalno preverjati ctDNA? Infografika zajema predstavitev prednosti in omejitev, kot jih je ponudil kongres ASCO GI.

Neoadjuvantno zdravljenje karcinoma rektuma

Standard zdravljenja lokalno napredovalega raka danke se je spreminjal od samo kirurškega pristopa, multimodalnega zdravljenja s predoperativno kemoradioterapijo do popolnega neoadjuvantnega zdravljenja. Učinkovitost in toksičnost obeh predoperativnih pristopov je ocenjevalo veliko prospektivnih randomiziranih raziskav. Izr. prof. dr. Vaneja Velenik, dr. med., spec. onkologije z radioterapijo z OI Ljubljana je pripravila pregled novosti.

O vlogi minimalno invazivne kirurgije pri raku trebušne slinavke

Pomanjkanje prospektivnih randomiziranih raziskav poraja številna vprašanja o učinkovitosti in varnosti minimalno invazivne distalne pankreatektomije pri bolnikih z rakom trebušne slinavke. Mednarodna raziskava DIPLOMA, predstavljena na kongresu ASCO, je ponudila dokaz, ki so ga nekateri težko pričakovali.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}