Premiki pri zdravljenju gastrointestinalnih tumorjev

Predstavljamo nekaj raziskav s področja raka danke in hepatocelularnega karcinoma, ki so na letošnjem kongresu ASCO vzbudile zanimanje. Z optimizmom navdaja zdravilo, ki širi svoj domet ter izkazuje varnost in učinkovitost pri zdravljenju različnih solidnih tumorjev.

Preberi članek
Rastoča vloga obsevanja v zdravljenju tumorjev prebavil

Asist. mag. Ajra Šečerov Ermenc, dr. med., specialistka onkologije z radioterapijo z Onkološkega inštituta Ljubljana je strnila aktualne dokaze o prispevku radioterapije k uspehom zdravljenja rakov danke in analnega kanala, požiralnika ter trebušne slinavke. V prihodnje bo na teh področjih še vidnejše mesto dobila novejša tehnika zdravljenja z obsevanjem.

ASCO GI 2023: raziskave, ki osvetljujejo nove poti

Študiji faze III SPOTLIGHT in SUNLIGHT sta bili med vidnejšimi na letošnjem kongresu ASCO, posvečenem gastrointestinalnim tumorjem. Dokazi o pomembnem podaljšanju celokupnega preživetja pri bolnikih z metastatskim rakom želodca in kolorektalnim rakom obetajo spremembe klinične prakse. Zbrali smo še nekaj izstopajočih raziskav kongresa.

Vloga ctDNA v adjuvantnem zdravljenju kolorektalnega raka

Kaj o tem obetajočem prognostičnem in potencialno prediktivnem biomarkerju pravijo raziskave in kako so se dokazi prenesli v klinično prakso? Kdaj bi bilo pri bolnikih z rakom debelega črevesa in danke najbolj optimalno preverjati ctDNA? Infografika zajema predstavitev prednosti in omejitev, kot jih je ponudil kongres ASCO GI.

Predrakave spremembe požiralnika: ključni koraki

Kako ciljano odkrivamo predrakave spremembe požiralnika in kako pogosto sledimo te bolnike? Najnovejša priporočila v obravnavi je strnil asist. Jan Drnovšek, dr. med., s KO za gastroenterologijo Interne klinika UKC Ljubljana.

Vse novosti zadnjega leta na enem mestu

Pri rakih prebavil smo v zadnjih letih priča hitremu razvoju v sistemskem zdravljenju, še posebej v zdravljenju z zaviralci imunskih nadzornih točk (ZINT) in molekularnih tarč. Preberite celosten pregled najnovejših kirurških, radioterapevtskih in internističnih onkoloških pristopov zdravljenja.

Katerih korakov pri diagnostiki ne smemo preskočiti?

Nespecifični in raznoliki simptomi raka debelega črevesa in danke lahko predstavljajo izziv. Kam usmeriti pozornost in katera je najbolj optimalna pot do hitre in dokončne potrditve bolezni? Odgovarja prim. Zdenko Kikec, dr. med., specialist interne medicine, vodja onkološke ambulante v SB Slovenj Gradec.

ESMO 2022: področje raka prebavil doživlja dinamičen razvoj

Še nekaj zanimivih podatkov letošnjega kongresa ESMO smo zbrali s treh terapevtskih področij: raka žolčnega sistema, raka želodca in gastroezofagealnega prehoda ter raka trebušne slinavke.

Kar je pred leti veljalo za inoperabilno, postaja operabilno

V predoperativno in kirurško zdravljenje lokalno napredovalega in recidivnega raka danke so bile uvedene pomembne novosti. Še vedno pa imajo te operacije veliko morbiditeto in negativen vpliv na kakovost življenja bolnikov. Piše dr. Erik Brecelj, dr. med., spec. abd. in spl. kirurgije z OI Ljubljana.

Od okužbe z bakterijo Helicobacter pylori do raka želodca

Dobro poznavanje tega dejavnika tveganja za razvoj raka želodca in odkrivanje zgodnjih predrakavih sprememb sta ključna, poudarja asist. Jan Drnovšek, dr. med., iz KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana.

Laparoskopska elektrokemoterapija pri zdravljenju HCC

Slovenski raziskovalci so prvi opisali laparoskopsko elektrokemoterapijo pri zdravljenju hepatocelularnega karcinoma. Nedavna objava je po besedah prof. dr. Maje Čemažar, univ. dipl. biol., vodje sektorja za raziskovanje in izobraževanje na OI Ljubljana, eden njihovih najpomembnejših dosežkov leta.

Glavni poudarki 12. Šole tumorjev prebavil

Strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana izr. prof. dr. Irena Oblak, dr. med., in predstojnica sektorja internistične onkologije prof. dr. Janja Ocvirk, dr. med., sta pripravili izčrpen pregled novosti pri zdravljenju prebavnih rakov, ki so zaznamovale nedavno Šolo tumorjev prebavil.

Rak debelega črevesa in danke: izpostavljeno na ASCO in ESMO 2022

Raziskave NICHE-2, FRESCO-2, SAMCO-PRODIGE 54, PARADIGM in DYNAMIC so bile v zadnjih mesecih deležne največ zanimanja. Med naštetimi raziskavami še posebej izstopa prva, ki kaže velik potencial, da bi lahko proučevana neoadjuvantna terapija v prihodnje spreminjala klinično prakso.

BTC in HCC: katera spoznanja so prispevale nedavne raziskave?

Izbrali smo nekaj vidnejših študij, predstavljenih na kongresih organizacij ASCO in ESMO GI, ki nakazujejo spremembe pri obravnavi raka žolčnega sistema (BTC) in neresektabilnega hepatocelularnega raka (HCC).

Rak želodca in požiralnika: vsi pomembni rezultati na enem mestu

Vabljeni k ogledu terapevtskih prelomnic letošnjega leta, strnjenih v pregledno tabelo. Izbor in povzetek raziskav je opravila Katja Leskovšek, dr. med., z Onkološkega inštituta Ljubljana.

Novosti v obravnavi tumorjev jeter na HPB-konziliju

Odslej je za kakovostnejšo obravnavo na voljo spletni obrazec za prijavljanje bolnikov na hepato-pankreatiko-biliarni konzilij. Spremembe predstavljata Gašper Boltežar, dr. med., in asist. dr. Alojz Šmid, dr. med., s KO za gastroenterologijo UKC Ljubljana.

Vpliv predhodne terapije na vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP

Prognoza lokalno napredovalega in razsejanega raka trebušne slinavke je še vedno slaba. Vendar pa je spoznanje, da ima del bolnikov edinstveno biologijo, ki omogoča potencialno tarčno zdravljenje, spremenilo način zdravljenja in nadaljnje znanstvene raziskave. Kakšen je pomen predhodne (kemo)terapije za vzdrževalno zdravljenje z zaviralci PARP pri raku trebušne slinavke?

Izbira optimalne terapije glede na mesto primarne bolezni

Dosedanji dokazi o različni učinkovitosti zdravljenja glede na mesto primarnega raka debelega črevesa ali danke odpirajo številna vprašanja. Vodja Enote za internistično onkologijo UKC Maribor dr. Matej Horvat, dr. med., je predstavil rezultate raziskave PARADIGM, ki je lani prispevala nekaj odgovorov.

Samo za strokovno javnost

Portal Onco-academia.com je zbirno mesto strokovnih vsebin o novostih in dogajanju s področja zdravljenja raka.

}